راه اندازی دیتابیس Microbiomology (میکروبیوتا) در کشور

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱۰:۳۱ | تعداد بازدید: 34

دیتابیس میکروبیومولوژی، مجموعه ای مبتنی بر ارتباط بیماری-باکتری و از معدود پایگاه های بین‌المللی در زمینه میکروبیوتا است. این پایگاه با همکاری محققین پژوهشگاه علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكی تهران و مرکز تحقیقات میکروبیولوژی انستیتو پاستور ایران، با هدف معرفی و توسعه این دانش بین رشته ای در کشور راه اندازی شده و شامل پایگاهی از داده های مطالعات جهانی در حوزه میکروبیوتای بدن در بیماری های مختلف می باشد و نتایج تمامی مطالعاتی که در این زمینه انجام گرفته را جمع آوری می کند.

نشانی این پایگاه: http://db.microbiomology.org/browse

دیتابیس میکروبیومولوژی اطلاعات مختصر و جامعی از هر ارگانیسم و بیماری را نیز ارائه می‌دهد تا به درک بهتر علت افزایش یا کاهش آن‌ها در بیماری‌ها کمک ‌کند. هدف از تاسیس این دیتابیس، فراهم کردن پایگاه کامل و جامعی جهت تسهیل دستیابی پژوهشگران وعلاقه‌مندان به مطالعه در زمینه میکروبیوتا به اطلاعات مربوطه در هر بیماری می‌باشد.

این پایگاه داده، قابلیت جست و جوی ارتباط بین انواع باکتری ها و بیماری های مختلف را در مناطق متفاوت آناتومیکال بدن دارا می باشد. همچنین معرفی پژوهش های انجام گرفته و در حال انجام و نتایج آن بصورت مقالات و کنگره ها در بخش های دیگر از این سایت گنجانده شده است.

نتایج حاصل به صورت جدول ارائه شده که علاوه بر مشخص کردن تغییرات هر ارگانیسم در هر بیماری، اطلاعات دیگری شامل PMID مقاله مربوطه ( ایندکس شده در PubMed )، سال چاپ مقاله، نوع نمونه و روش کار را هم مشخص کرده است.