کارگاه های آموزشی

آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۰۸:۴۴| تعداد بازدید: 263

محتویات آموزشی

تاریخ برگزاری کارگاه آموزشی

مدرس

افراد شرکت کننده

جستجوی منابع الکترونیک با محوریت Clinical Key و Up To Date

16/08/1396

سرکار خانم زارعی

آشنایی با نرم افزار کتابخانه ویژه دانشجویان جدید الورود

11/07/1396

سرکار خانم بنازاده

آشنایی با نرم افزار کتابخانه ویژه دانشجویان جدید الورود

12/07/1396

سرکار خانم بنازاده

آشنایی با نرم افزار کتابخانه ویژه دانشجویان جدید الورود

30/07/1396

سرکار خانم بنازاده

آشنایی با نرم افزار کتابخانه ویژه دانشجویان جدید الورود

02/08/1396

سرکار خانم بنازاده

آشنایی با نرم افزار کتابخانه ویژه دانشجویان جدید الورود

03/08/1396

سرکار خانم بنازاده

آشنایی با منابع اطلاعاتی و خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه

14/07/1397

جناب آقای نبی اللهی

آشنایی با منابع اطلاعاتی و خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه

24/07/1397

جناب آقای نبی اللهی

آشنایی با منابع اطلاعاتی و خدمات کتابخانه مرکزی دانشگاه

13/09/1397

جناب آقای نبی اللهی

کارگاه پیشرفته جستجو در بانک‌های اطلاعاتی(وب آو ساینس، اسکوپوس، ساینس دایرکت، و سامانه نوپا)

10 مهر 1398

جناب آقای نبی اللهی

افراد شرکت کننده