مدیریت و پرسنل کتابخانه مرکزی

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۶/۰۸/۱۷ ۰۸:۲۶| تعداد بازدید: 300

نام و نام خانوادگی

سمت

توضیحات

پست الکترونیکی

خانم الهه ارمی

مدیر کتابخانه

ارشد پرستاری

eramie1 -/at- thums.ac.ir

خانم سمیه بنازاده

کتابدار

ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی

bannazadehs1 -/at- thums.ac.ir

خانم عاطفه احمدی

 کتابدار کارشناسی کتابداری پزشکی

ahmadia2 -/at- thums.ac.ir