ساعات کار کتابخانه مرکزی

آخرین بروزرسانی: ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ ۱۳:۴۰| تعداد بازدید: 291

 

مراجعه کنندگان گرامی ساعات کار کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پرشکی تربت حیدریه به شرح ذیل می باشد:

 

بخش های کتابخانه

خواهران

برادران

بخش امانت (شنبه تا پنچ شنبه)

تابستان شنبه تا چهارشنبه

18-7:30 (در ایام تابستان 15-7:30)

18-7:30 (در ایام تابستان 15-7:30)

بخش سالن مطالعه (شنبه تا پنج شنبه)

20-7:30

24-7:30