قابل توجه اعضاء هیات علمی، دانشجویان و محققان دانشگاه

دسترسی آزمایشی به مجموعه مجلات ناشرJAMA

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۹/۰۱ ۱۱:۰۱ | تعداد بازدید: 19

دسترسی آزمایشی دانشگاه به مجموعه مجلات ناشر JAMA ، به مدت سه ماه  فراهم گردیده است. ناشر مذکور 12 عنوان مجله در موضوعات مختلف از جمله علوم بالینی پزشکی منتشر می کند. عللاوه بر این JAMA Network در برگیرنده فیلم ها و فایل های صوتی آموزشی و منابع آموزش مداوم پزشکی است.

https://jamanetwork.com/journals/jama

برچسب های خبر