به همت کانون کتاب، اندیشه و فرهنگ دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه صورت گرفت:

بازدید جمعی از دانشجویان از نمایشگاه کتاب شهرستان

تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ۱۰:۵۰ | تعداد بازدید: 120
بازدید جمعی از دانشجویان از نمایشگاه کتاب شهرستان

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی  پژوهشی دانشگاه ، کتاب و کتابخوانی از جمله مهمترین دغدغه‌های رهبرمعظم انقلاب در حوزه فرهنگ است  و از این رو کانون کاف کانون کتاب ، اندیشه و فرهنگ دانشگاه علوم پرشکی تربت حیدریه در راستای گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی و انس با کتاب در میان همه اقشار بخصوص جوانان و دانشجویان از نمایشگاه کتاب تربت حیدریه واقع در موزه مردم شناسی این شهر بازدید بعمل آوردند.

سید محمد اسحاق زاده در این خصوص بیان کرد : این بازدید علاوه بر فرهنگ سازی و اشاغه فرهنگ کتابخوانی باعث طراوت فکری و روحی دانشجویان خواهد شد و بانهادینه کردن عادت به مطالعه در همه تفکرات و اندیشه ها می توان  شور ،شوق  وعشق به کتاب وکتابخوانی درجامعه استمرارداشته باشد که یکی از اهداف برگزاری نمایشگاههای کتاب در کشور نیز همین است.