دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹
دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

دیتابیس میکروبیومولوژی، مجموعه ای مبتنی بر ارتباط بیماری-باکتری و از معدود پایگاه های بین‌المللی در زمینه مشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹
شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹

به اطلاع کلیه دانشجویان و همکاران گرامی می رساند با توجه به تمدید دستور رعایت فاصله گذاری اجتماعی و رعایت اشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸
شنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی معاونت آمموزشی پژوهشی دانشگاه، اولین دوره از کارگاه های آشنایی با منابع اطلاعاتی کتابخانه مرکزی دانیکشنبه ۲ دی ۱۳۹۷
یکشنبه ۲ دی ۱۳۹۷
به مناسبت هفته پژوهش

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی، اسلام دینی عالم‌گیر می‌باشد و به کتاب و کتابت عجین شده است و معجزه‌ی آن کتابچهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷
چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی ؛ سومین دوره از  سری کارگاه هایی آموزشی  دانشجویان با کتابخانه مرکزی با عنوانیکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷
یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷
با حضور جمعی از مدیران ومسئولین دانشگاه صورت گرفت:

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه ،همزمان با فرارسیدن هفته کتاب، کتابخوانی و کتابدار( 20تا 26آبان ماه) جشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷
چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه؛دومین دوره کارگاه آموزشی آشنایی مقدماتی با خدمات کتابخانه و مرکز اطلاعسه‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷
سه‌شنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۷
ویژه دانشجویان جدیدالورود

کارگاه آموزشی آشنایی مقدماتی با خدمات کتابخانه  دانشگاه در روز شنبه 14 مهرماه  97 در سایت مرکزی دانشگاه علوم پزشکی توسط کتابدران کتابخانه مرکزی برگیکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷
یکشنبه ۴ شهریور ۱۳۹۷

 روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی دانشگاه به اطلاع کاربران محترم کتابخانه مرکزی می رساند؛دسترسی به آخرین ویرایش (2019) کت