دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷
دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی معاونت آموزشی پژوهشی  دانشگاه، اعضای محترم هیات علمی، محققان و دانشجویان گرامی میتوانند با مراجعه به  کتابخانه الکترونیک دانشگدوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶
دوشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۶

به اطلاع کاربران محترم دانشگاه می رساند دسترسی آزمایشی به مجلات و فیلم‌های آموزشی JOVE برقرار می باشد.یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶

به اطلاع می رساند دسترسی آزمایشی (Trial) به مجموعه مجلات CINAHL جامع ترین منبع کامل برای مجله های پرستاری و بهداشت از طريیکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۶

به اطلاع می‌رساند‌ پیرو مذاکرات و هماهنگی صورت‌گرفته اين مرکز با ناشر Emerald، دسترسی آزمایشی (Trial) به مجموعه مجلات ناشچهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶
چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶
قابل توجه اعضای هیات علمی، دانشجویان و محققان دانشگاه

دسترسي آزمايشي دانشگاه به مجموعه مجلات ناشر Cambridge، به مدت سه ماه فراهم شده است .چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶
چهارشنبه ۱ آذر ۱۳۹۶
قابل توجه اعضاء هیات علمی، دانشجویان و محققان دانشگاه

دسترسی آزمایشی دانشگاه به مجموعه مجلات ناشر JAMA ، به مدت سه ماه  فراهم گردیده است.